strona główna i mapa strony Strona główna Mapa strony

FAQ

Światłowód – przezroczyste włókno (szklane lub wykonane z tworzyw sztucznych), w którym odbywa się propagacja światła.


Światłowód włóknisty (inne nazwy: włókno światłowodowe, włókno optyczne) – rodzaj światłowodu (falowodu optycznego) służący do przesyłania promieniowania świetlnego. Pierwotnie stosowany dla celów dekoracyjnych i oświetleniowych, obecnie najczęściej wykorzystywany jest w telekomunikacji i do transmisji danych. Zwykle występuje w formie włókien dielektrycznych, najczęściej szklanych, z otuliną z tworzywa sztucznego. Część światłowodu prowadząca światło, tak zwany rdzeń, charakteryzuje się największym współczynnikiem załamania światła w całej strukturze.
Do transmisji danych, zamiast prądu elektrycznego, wykorzystywana jest odpowiednio modulowana wiązka światła (zapobiegająca zniekształceniom sygnału), której źródłem może być laser lub dioda LED. Dzięki temu możliwa jest transmisja danych do 3 Tb/s, a przepływ danych jest zabezpieczony przed niepowołanym dostępem. Światłowody nie emitują zewnętrznego pola elektromagnetycznego, w związku z czym niemożliwe jest podsłuchanie transmisji, jeżeli nie posiada się dostępu fizycznego. Cechuje je duża odporność na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne, stopa błędów mniejsza niż 10-10 przy najwyższych przepływnościach binarnych, mała tłumienność jednostkowa (około 0,20 dB/km dla fali o długości 1,5 μm).
wiatłowody telekomunikacyjne dzielimy na jedno- i wielomodowe. Pod względem budowy różnią się one przede wszystkim grubością szklanego rdzenia (grubość pozostałych warstw jest taka sama), co wpływa na sposób przesyłania informacji.
Ogólnie światłowód, jako struktura prowadząca światło, może przyjmować różne formy i może być wykonany z różnych materiałów. Światłowód włóknisty najczęściej wykonany jest ze szkła krzemionkowego i składa się z trzech części: rdzenia, płaszcza i pokrycia ochronnego. Rdzeń prowadzi wiązkę światła, płaszcz uniemożliwia ucieczkę światła z rdzenia a pokrycie stanowi zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Rdzeń i płaszcz wykonane są zwykle ze szkła, zaś pokrycie z polimeru.
Zastosowanie światłowodów wykracza daleko poza telekomunikację i obejmuje takie dziedziny jak medycyna, systemy oświetleniowe oraz czujniki.
Światłowody różnią się ze względu na strukturę modową, kształt, materiał wykonania, rozkład współczynnika załamania w rdzeniu i mechanizm prowadzenia światła.

 


 

Technika światłowodowa

W 1880 roku inżynier z Concord (Massachusetts, USA) William Wheeler skonstruował i opatentował konstrukcję którą nazwał rurociągiem świetlnym (ang. light piping). Była to prawdopodobnie pierwsza poważna próba prowadzenia światła w ośrodku szklanym. Wheeler planował wykorzystać swój pomysł do oświetlania wnętrza budynków ale wynaleziona przez Edisona żarówka wyeliminowała pomysł jako zbyt skomplikowany i niepraktyczny.

Transmisja światłowodowa polega na prowadzeniu przez włókno szklane promieni optycznych generowanych przez źródła światła. Ze względu na niskie tłumienie, brak wpływu zewnętrznego pola elektromagnetycznego na prowadzony sygnał oraz inne zalety, światłowód stanowi obecnie najlepsze medium transportowe dla nowoczesnych torów transmisyjnych. Transmisja polega na połączeniu ze sobą nadajnika optoelektronicznego z odbiornikiem optoelektronicznym za pomocą światłowodu. Jako nadajniki są obecnie używane diody LED lub diody laserowe LD. Jako odbiorniki stosuje się fotodiody.

Budowa światłowodu

Medium transmisyjne światłowodu stanowi czyste szklane włókno kwarcowe wykonane z dwutlenku krzemu o przekroju kołowym - rdzenia, w którym światło jest zamknięte przez otoczenie nieprzezroczystym płaszczem. Dla wykorzystywanych w transmisji długości fali, współczynnik odbicia światła w płaszczu jest mniejszy niż w rdzeniu, co powoduje całkowite wewnętrzne odbicie promienia i prowadzenie go wzdłuż osi włókna. Średnicę światłowodu specyfikuje się zarówno dla rdzenia jak i dla powłoki zewnętrznej. Dla współcześnie produkowanych światłowodów jednomodowych średnica rdzenia wynosi od 4 do 10 um (głównie 9um), przy średnicy powłoki od 75 do 125um (głównie 125um). Dla światłowodów wielomodowych o skokowej lub gradientowej zmianie współczynnika odbicia średnica rdzenia mieści się w zakresie od 50 do 1000um, a średnica zewnętrza płaszcza w zależności od struktury wewnętrznej wynosi:

- od 125 do 140um dla światłowodów ze współczynnikiem gradientowym (rdzeń niejednorodny)

- od 125 do 1050um dla światłowodów ze współczynnikiem skokowym (rdzeń jednorodny)

Najczęściej spotykana, znormalizowana średnica zewnętrzna płaszcza światłowodu wynosi 125um, a średnica płaszcza lakierowanego - 250um

Zasadniczą cechą włókna są mody światłowodowe, określające rozkład pola i fizyczny kształt wiązki świetlnej układającej się w światłowodzie. W światłowodzie wielomodowym istnieją warunki optyczne do powstania i przesyłania wzdłuż włókna optycznego wielu dyskretnych modów (promieni świetlnych), każdy o odmiennej długości fali świetlnej i szybkości propagacji. Dla jednomodowej transmisji światła stosuje się światłowody o mniejszej średnicy rdzenia (typowo - 9um), która jest porównywalna z długością fali świetlnej. W światłowodach tych prowadzona jest tylko jedna monochromatyczna wiązka światła o stałej szerokości propagacji impulsu, co wpływa na zmniejszenie dyspersji transmitowanego sygnału i zwiększa długość toru światłowodowego bez potrzeby regeneracji sygnału.

Dyspersja w światłowodach

Dyspersja włókna jest cechą określającą przydatność światłowodu do transmisji długodystansowej. Dyspersja światłowodu powoduje przenoszenie impulsów świetlnych w zniekształconej postaci. Wiąże się z różnymi prędkościami rozchodzenia się składowych harmonicznych, odzwierciedlających przesyłany impuls wejściowy. Deformacja (poszerzenie) impulsu na skutek dyspersji chromatycznej rośnie z odległością transmisji i powyżej krytycznej długości powoduje nierozróżnialność impulsów. Na całkowitą dyspersję światłowodu składają się:

- dyspersja modowa (nie występuje dla włókien jednomodowych, a dla gradientowych jest nieznaczna)

- dyspersja materiałowa, nazywana chromatyczną, spektralną lub widmową (spowodowana przesyłaniem wielu fal monochromatycznych w rdzeniu z różnymi prędkościami)

- dyspersja falowodowa (wynika z częściowego wędrowania wiązki światła przez płaszcz światłowodu)

Najbardziej istotnym z efektów ograniczających zasięg transmisji światłowodowej jest tłumienie. Ze względu na kształt charakterystyki tłumiennościowej szkła kwarcowego w zależności od długości fali, kolejne generacje systemów światłowodowych wykorzystywały do transmisji fal o długościach l=850nm, l=1300nm oraz l=1550nm. Te charakterystyczne punkty nazywane są odpowiednio I, II i III oknem transmisyjnym. I okno transmisyjne zastosowano już w latach siedemdziesiątych. Za atrakcyjnością tego okna przemawia dostępność tanich źródeł światła - diod elektroluminescencyjnych, wadą jest wysoka tłumienność ograniczająca odległość transmisji do kilkunastu kilometrów. II okno transmisyjne dla fali 1300nm stosowano w latach osiemdziesiątych, wtedy bowiem opanowano technologię wytwarzania światłowodów jednomodowych o niskiej tłumienności, pozwalających na zwiększenie zasięgu transmisji do 100km. Transmisję na długości fali 1550nm (w III oknie) zastosowano w latach dziewięćdziesiątych. Opracowano wtedy wydajne lasery na taką długość fali. Tłumienność wynosząca mniej niż 0,2dB/km pozwala na transmisje na odległości do 200km.

Łączenie światłowodów

Łączenia światłowodów można dokonywać w sposób trwały lub rozłączny. Połączenia trwałe, zwane spawami światłowodowymi, umożliwiają wykonywanie długodystansowych, jednorodnych strukturalnie linii transmisyjnych między regeneratorami optycznymi. Połączenia takie, wykonywane początkowo przez klejenie powierzchni włókien zostały całkowicie wyeliminowane przez spawy termiczne, w których uzyskuje się tłumienność przejścia sygnału poniżej 0,1dB. Połączenia rozłączne są przeznaczone do przedłużania kabli światłowodowych lub ich krosowania z siecią teleinformatyczną. Zapewniają przenoszenie energii świetlnej z małymi stratami i powtarzalność parametrów w kolejnych połączeniach. Uzyskanie niskich strat przejścia wymaga precyzyjnej obróbki mechanicznej elementów złącza - prawidłowego osiowania włókna i odpowiedniego styku czół łączonych światłowodów. Końcówki włókien kabla światłowodowego, zakończone fabrycznie złączami nazywane są pigtailami, natomiast do krosowania torów światłowodowych w łącznicach telekomunikacyjnych i węzłach komutacji stosuje się krótkie odcinki światłowodowe - patch cordy - zakończone odpowiednimi złączami.

 

Ważne zalety stosowania światłowodów:

ˇ szerokie pasmo przenoszenia,

ˇ mała tłumienność,

ˇ brak wpływu EMI,

ˇ brak przesłuchów między liniami,

ˇ bardzo utrudniony podsłuch,

ˇ separacja galwaniczna łączonych urządzeń.

 

Do budowy sieci światłowodowych (oprócz samego światłowodu) niezbędne są elementy aktywne (np.: nadajniki, odbiorniki, transceivery, wzmacniacze optyczne, przełączniki, huby, karty sieciowe i inne) oraz pasywne (np.: tłumiki, filtry, izolatory, sprzęgacze, złącza, multipleksery i inne), które umożliwiają łączenie ze sobą poszczególnych włókien światłowodowych w pożądaną strukturę sieciową. Elementy pasywne umożliwiają również wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieciowej do zwielokrotnienia przesyłu danych (bez konieczności układania nowych kabli światłowodowych) poprzez jednoczesną transmisję sygnałów na różnych długościach fal lub przy użyciu cyrkulatorów - w dwóch kierunkach w jednym torze.


E1 (telekomunikacja)

E1 – jest to podstawowy system zwielokrotnienia kanałów cyfrowych (64 kb/s) w telekomunikacji w Europie oraz większości krajów poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Japonią.

Łącze E1 pracuje na dwóch oddzielnych zestawach kabli, zwykle skrętka lub rzadziej już dziś kabel koncentryczny. Nominalny sygnał 3 V (2,37 V na kablu koncentrycznym) jest zakodowany tak, aby unikać długich okresów bez zmiany polaryzacji. Przepustowość wynosi 2048 kb/s, łącze pracuje w trybie pełnego dupleksu (ang. full duplex). Czas transmisji pojedynczej porcji danych (tzw. ramki) na łączu E1 jest dzielony na 32 przedziały czasowe (ang. time slot) oznaczane TS0 - TS31. Transmisja pojedynczej ramki trwa 125 μs (8000 transmisji na sekundę) w tym czasie w każdej szczelinie przesyłane jest 8 bitów informacji, stąd wynika przepustowość pojedynczego kanału (8000/s x 8 bit = 64 kb/s) i całego łącza (32 x 64 kb/s = 2048 kb/s). Pierwszy przedział (timeslot 0, TS0) nie jest używany do przesyłania danych, przesyłane są nim bity służące m.in. synchronizacji (ang. framing), pozwalającej wykryć początek ramki i rozpoznawać poszczególne przedziały czasowe. Jeden przedział (TS16) jest zarezerwowany dla celów sygnalizacyjnych.

W odróżnieniu od łączy T1 używanych w Ameryce Płn., w łączu E1 wszystkie 8 bitów każdej próbki jest dostępnych dla każdego połączenia.

Specyfikacja charakterystyk fizycznych hierarchicznych interfejsów cyfrowych (w tym E1) jest zawarta w zaleceniu ITU-T G.703. Charakterystyka funkcjonalna tych interfejsów, związana z węzłami sieci i urządzeniami zwielokrotniającymi, jest zawarta w zaleceniu ITU-T G.704


Patchcord – krótki przewód służący do przesyłania sygnałów elektrycznych lub (rzadziej) optycznych. Najczęściej jest on kojarzony z sieciami komputerowymi – skrętką. Wtedy jest to przewód połączony według schematu 1:1. Są także patchcordy służące do łączenia osprzętu optycznego (patchcord optyczny – światłowód) oraz do łączenia osprzętu wideo.
 
Patchcord jest to przewód o znormalizowanej długości, który można kupić w sklepie w przeciwieństwie do kabli sieciowych, które trzeba zrobić samemu. Jest to umowny podział, ponieważ mogą one być używane zamiennie.
 
Patchcord najczęściej używany jest w szafach krosowniczych do łączenia elementów aktywnych (switch, router) i pasywnych (hub, panele krosownicze) sieci komputerowej.
 
Patch cord optyczny - są to zazwyczaj dwa włókna światłowodowe, w wzmocnionej oprawie (Światłowód > akryl > I izolacja PCV > Włókno szklane lub kewlar > II izolacja PCV). Obecnie na rynku można otrzymać znormalizowane długości patch-cord'ów ale także wedle potrzeb odbiorcy. Patch-cord optyczny stosowany jest najczęściej do: przełącznic światłowodowych, zakończeń kabla światłowodowego w celu podłączenia konwertera.
 
Najczęściej stosowane złącza w patch-cord'ach:
-SC (proste)
-SC/APC (skośne)
-LC
-ST
-E2000 (Euro 2000)
-FC

W przypadku sieci światłowodowych nie ma konkretnego standardu używanych wtyczek w patch-cord'ach, jedynie przewagę zyskują złącza SC i SC/APC


Skrętka (ang. twisted-pair cable) – rodzaj kabla sygnałowego służącego do przesyłania informacji, który zbudowany jest z jednej lub więcej par skręconych ze sobą przewodów miedzianych, przy czym każda z par posiada inną długość skręcenia w celu obniżenia zakłóceń wzajemnych, zwanych przesłuchami. Skręcenie przewodów powoduje równocześnie zawężenie pasma transmisyjnego.
 
Wyróżnia się skrętkę nieekranowaną (U/UTP), ekranowaną folią (posiadającą dodatkowe płaszcze z folii) (F/UTP i U/FTP) oraz metalowej siatki (SF/UTP, S/FTP i SF/FTP). Skrętki mają zastosowanie w łączach telekomunikacyjnych oraz sieciach komputerowych, obecnie najczęściej wykorzystywana jest w telefonii analogowej oraz w sieciach Ethernet. Skrętka ma zastosowanie przy przesyłaniu danych w postaci analogowej jak i cyfrowej.

Rodzaje skrętki
 
Norma ISO/IEC 11801:2002 opisuje sposób oznaczania kabli. Norma mówi, że kable powinny posiadać opis w składni xx/yyTP, gdzie yy-opisuje pojedynczą parę kabla (np. UTP – para nieekranowana), a oznaczenie xx odnosi się do całości kabla.
 
Przyjmowane przez xx i yy oznaczenia to:
 U – nieekranowane (ang. unshielded)
 F – ekranowane folią (ang. foiled)
 S – ekranowane siatką (ang. shielded)
 SF – ekranowane folią i siatką
 
Spotykane konstrukcje kabli
 U/UTP (dawniej UTP) – skrętka nieekranowana
 F/UTP (dawniej FTP) – skrętka foliowana
 U/FTP – skrętka z każdą parą w osobnym ekranie z folii.
 SF/UTP (dawniej STP) – skrętka ekranowana folią i siatką
 S/FTP (dawniej SFTP) – skrętka z każdą parą foliowaną dodatkowo w ekranie z siatki
 SF/FTP (dawniej S-STP) – skrętka z każdą parą foliowaną dodatkowo w ekranie z folii i siatki

Elektryczne parametry skrętki

 • Impedancja falowa
 • Tłumienie — stosunek napięcia wyjściowego do napięcia wejściowego sygnału transmitowanego w przewodzie, wyrażane w decybelach na jednostkę długości;
 • Propagacja sygnału — (ang. NVP (Nominal Velocity of Propagation)) prędkość propagacji impulsu elektrycznego podawana jako ułamek dziesiętny lub wartość procentowa, pozwala na określenie prędkości impulsu w stosunku do prędkości światła (c = 300 000 km/s). Na przykład NVP = 74% oznacza, że prędkość impulsu w kablu Vf wynosi 0,74c (Vf = 222 000 km/s). W tym przypadku impuls elektryczny będzie potrzebował ok… 4,5 ns na przebycie 1 m.;
 • Rezystancja stałoprądowa;

 

Kategorie skrętki

Kategorie skrętki wg europejskiej normy EN 50171:

 • klasa A – realizacja usług telefonicznych z pasmem częstotliwości do 100 kHz;
 • klasa B – okablowanie dla aplikacji głosowych i usług terminalowych z pasmem częstotliwości do 4 MHz;
 • klasa C (kategoria 3) – obejmuje typowe techniki sieci LAN wykorzystujące pasmo częstotliwości do 16 MHz
 • klasa D (kategoria 5) – dla szybkich sieci lokalnych, obejmuje aplikacje wykorzystujące pasmo częstotliwości do 100 MHz;
 • klasa E (kategoria 6) – rozszerzenie ISO/IEC 11801/TlA wprowadzone w 1999, obejmuje okablowanie, którego wymagania pasma są do częstotliwości 250 MHz (przepustowość rzędu 200 Mb/s). Przewiduje ono implementację Gigabit Ethernetu (4x 250 MHz = 1 GHz) i transmisji ATM 622 Mb/s;
 • klasa EA (kategoria 6A) – wprowadzona wraz z klasą FA przez ISO/IEC 11801 2002:2 Poprawka 1. Obejmuje pasmo do częstotliwości 500 MHz;
 • klasa F (kategoria 7) – opisana w ISO/IEC 11801 2002:2. Możliwa jest realizacja aplikacji wykorzystujących pasmo do 600 MHz. Różni się ona od poprzednich klas stosowaniem kabli typu S/FTP (każda para w ekranie plus ekran obejmujący cztery pary) łączonych ekranowanymi złączami. Dla tej klasy okablowania jest możliwa realizacja systemów transmisji danych z prędkościami przekraczającymi 1 Gb/s;
 • klasa FA (kategoria 7A) – wprowadzona przez ISO/IEC 11801 2002:2 Poprawka 1. Obejmuje pasmo do częstotliwości 1000 MHz;

Przełącznica ODF - punkt dystrybucyjny, służy do przełączania torów światłowodowych pomiędzy kablami liniowymi i urządzeniami końcowymi. Umożliwia przełączanie traktów liniowych na tory rezerwowe, dołączanie nowych urządzeń do niewykorzystanych torów oraz wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych i kontrolnych. Urządzenie przeznaczone jest głównie dla operatorów sieci telekomunikacyjnych.


Zasady znakowania zwierząt

Znaki identyfikacyjne

Oznakowanie zwierząt polega na:

 1. W przypadku bydła:
 • założeniu na obu małżowinach usznych kolczyków albo duplikatu kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego umożliwiającym dokonanie indywidualnej identyfikacji każdej sztuki,
 1. W przypadku owiec i kóz:
 • założeniu na obu małżowinach usznych kolczyków albo duplikatu kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego umożliwiającym dokonanie indywidualnej identyfikacji każdego zwierzęcia,
 • założeniu na lewej małżowinie usznej kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego oraz założeniu na prawej małżowinie usznej kolczyka zawierającego elektroniczny identyfikator z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego w przypadku owiec urodzonych po 1 stycznia 2008 r. i przeznaczonych do handlu,
 1. W przypadku świń:
 • wytatuowaniu numeru identyfikacyjnego zwierzęcia gospodarskiego albo założeniu na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego, albo duplikatu kolczyka.

 

Numer identyfikacyjny bydła, owcy i kozy jest numerem umożliwiającym dokonanie indywidualnej identyfikacji każdego zwierzęcia oraz ustalenie, w której siedzibie stada zwierzę się urodziło. Numer identyfikacyjny świni jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło lub w której po raz pierwszy zostało zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych.

Zasady zaopatrywania się w kolczyki

Kolczyki do oznakowania bydła, owiec i kóz można zakupić z wyprzedzeniem, jeszcze zanim zwierzęta pojawią się w stadzie. Na wniosek posiadacza zwierząt, kierownik biura powiatowego ARiMR przydziela pulę numerów identyfikacyjnych zwierząt gospodarskich, którymi będą oznakowane zwierzęta. Wniosek o przydzielenie puli numerów jest dostępny w każdym biurze powiatowym ARiMR. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego nabywa kolczyki z przydzielonymi numerami identyfikacyjnymi zwierząt gospodarskich od dostawcy, znajdującego się na liście prowadzonej przez Agencję. Lista dostawców wraz z cennikami kolczyków dostępne są w biurze powiatowym ARiMR. Zamówienie na kolczyki można złożyć bezpośrednio u dostawcy lub za pośrednictwem biura na formularzu udostępnionym przez Agencję.

Podobne zasady obowiązują w przypadku zamawiania kolczyków dla świń z tym, że są one znakowane numerem siedziby stada.

Owce i kozy urodzone po 1 stycznia 2008 roku powinny być oznakowane dwoma kolczykami. Na wniosku o przydzielenie puli numerów posiadacz musi zaznaczyć, czy oznakuje zwierzęta dwoma zwykłymi kolczykami, czy też kolczykiem zwykłym oraz kolczykiem z elektronicznym identyfikatorem (dla zwierząt przeznaczonych na sprzedaż do krajów członkowskich UE).

Paszporty

Paszporty bydła są wystawiane przez ARiMR po otrzymaniu od rolnika poprawnego i kompletnego zgłoszenia zwierzęcia do rejestru. Na podstawie informacji o zarejestrowanych zwierzętach w systemie IRZ każda sztuka bydła zaopatrywana jest w paszport. Wzór paszportu bydła zamieszczony jest w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie wzoru paszportu bydła (Dz.U. Nr 112, poz. 772).

Paszport bydła wydawany jest w Biurach Powiatowych ARiMR. Paszport jest zabezpieczony hologramem, na którym widnieje logo ARiMR oraz unikatowy numer. Hologram naklejany jest na paszport w Biurach Powiatowych przed wydaniem go posiadaczowi bydła. Paszporty wydrukowane, zgodnie z uprzednio obowiązującym wzorem formularza, zachowują swoją ważność i nie podlegają wymianie.

Bydło przywiezione z krajów niebędących członkiem UE należy oznakować polskim kolczykiem. Obowiązkowym załącznikiem do "Zgłoszenia bydła do rejestru" jest dokument potwierdzający pochodzenie z kraju trzeciego. Agencja dla tych zwierząt wydaje polski paszport.

Dla zwierząt kupionych z państw UE do "Zgłoszenia bydła do rejestru" należy obowiązkowo dołączyć paszport wystawiony w kraju pochodzenia. Agencja wydaje polski paszport dla tych zwierząt.

Duplikat paszportu wydawany jest w przypadku uszkodzenia lub utraty paszportu, na podstawie "Wniosku o wydanie duplikatu paszportu bydła" w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Duplikaty wydawane są tylko dla zwierząt posiadających spójną historię w Centralnej Bazie Danych Systemu IRZ.

Za wydanie paszportu dla bydła, jak i jego duplikatu pobiera się opłatę. Wysokość opłaty za wydanie paszportu bydła określona jest w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacją i rejstracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz.U. Nr 132 , poz. 917).


RFiD Co to jest RFiD?

RFID jest systemem identyfikacji radiowej. Co to oznacza? Przedmiotem jakiegokolwiek systemu identyfikacji radiowej jest przechowywanie pewnej ilości danych w wygodnych urządzeniach nadawczo-odbiorczych, których ogólną nazwą angielską jest transponder, a następnie odczytanie tych danych w sposób zautomatyzowany w odpowiednim (dogodnym) czasie i miejscu, tak aby uzyskać pożądany skutek dla danej aplikacji.

Jak działa RFiD?
Zawarte w znaczniku informacje mogą opisywać poszczególne części na linii produkcyjnej, towary w czasie transportu, położenie przedmiotów, jak również identyfikować pojazdy, zwierzęta lub osoby. Poprzez dołączenie do transpondera dodatkowych informacji można wzbogacić aplikacje o możliwości wspomagające jej działanie z uwzględnieniem specyficznych informacji o przedmiocie, do którego przynależy transponder.

Technologia RFID jest rozwinięciem doskonale sprawdzonej technologii kodów kreskowych, przy czym do odczytu informacji wykorzystuje się fale radiowe zamiast układów optycznych. Zmiana medium z fali świetlnej na radiową powoduje, iż w przypadku układów RFID nie jest już wymagany kontakt optyczny między czytnikiem a transponderem (mikroukładem elektronicznym będącym „elektroniczną metką”, przechowującą zakodowany numer identyfikacyjny).

Główną implikacją tej zmiany, obok automatyzacji procesu identyfikowania danego obiektu, jest wzrost odległości, z jakiej można dany obiekt zidentyfikować. Obecna technologia umożliwia odczyty z jednego, a nawet paru metrów. Odpowiednio więc zaprojektowana oraz wdrożona sieć czytników umożliwia pełne śledzenie i zapisywanie pozycji w czasie obiektów wyposażonych w odpowiednie transpondery na zadanym terenie.

Generalnie, system RFID składa się zawsze z dwóch komponentów:

 • transpondera umieszczonego na obiekcie identyfikowanym,
 • czytnika, którego rolą jest odczytanie zawartych w znaczniku danych.

Transpondery składają się z anteny i miniaturowego układu scalonego, w którym można zapisać kilkunastobajtową informację. Mogą być aktywne (posiadać własne źródło zasilania) lub pasywne (nie posiadać własnego zasilania). W przypadku transponderów pasywnych są one zasilane indukując w sobie energię pochodzącą z fali radiowej nadajnika. Takie „naładowanie” energią z fali radiowej wystarcza do wysłania zwrotnej informacji do nadajnika. W zależności od technologii wykonania, transpondery pasywne mogą mieć zasięg od kilkunastu centymetrów do nawet paru metrów. Czytnik zawiera moduł transmisji radiowej (jest to zarówno nadajnik jak i odbiornik), układ sterowania oraz element łączący ze znacznikiem. Dodatkowo wiele czytników zawiera interfejs łączący z komputerem PC, pozwalający na przesyłanie z i do PC wszelakich danych aplikacyjnych i systemowych. 


Zakresy częstotliwości radiowych

W systemach RFID wykorzystuje się następujące zakresy częstotliwości:

Pasmo niskich częstotliwości (125 – 134 kHz) LF (Low Frequency)

Technologia LF powstała jako jedna z pierwszych, używana głównie w aplikacjach kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, systemach biletowych (parkingi, obiekty sportowe), identyfikacji zwierząt, a także przy produkcji imobiliserów samochodowych. Zasięg odczytu / zapisu jest niewielki (max 50 cm) bez możliwości odczytu wielu identyfikatorów jednocześnie, tzn. w polu działania anteny w danej chwili może znajdować się tylko jeden transponder.

 

Pasmo wysokich częstotliwości (13,56 MHz) HF (High Frequency)

Technologia HF umożliwia odczyt wielu transponderów równocześnie (a więc inaczej niż w przypadku LF), ale tylko przy założeniu, że transpondery znajdują się w obszarze (w przestrzeni) o promieniu nie większym niż kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów, a żaden z transponderów nie znajduje się w bliskim sąsiedztwie względem innego transpondera (wymagana odległość min. 2-3 cm). Technologia HF jest wykorzystywana do znakowania bagażów na lotnisku, znakowania książek w bibliotekach (tylko kilka bibliotek na świecie), znakowanie odzieży w pralniach przemysłowych. Jeszcze kilka lat temu spodziewano się znacznego rozpowszechnienia technologii RFID pracującej w tym paśmie, nie mniej jednak na szerszą skalę to nie nastąpiło, głównie z powodu wciąż niesatysfakcjonujących odległości odczytu, jakie można uzyskać przy wykorzystaniu tej częstotliwości (maksymalnie 1-1,5 metra i tylko przy dużych antenach. Przy czytnikach ręcznych jest to zaledwie kilka centymetrów).

 

Pasmo ultra wysokich częstotliwości (856 MHz – 952 MHz oraz 2,4 GHz) 

Pasmo UHF — 860-960 MHz (865-869 MHz- Europa, 915 MHz- USA, 952MHz –Japonia) — technologia RFID w tej częstotliwości zapewnia największy zasięg spośród wszystkich częstotliwości dostępnych dla transponderów pasywnych. Jest to najbardziej optymalna do zastosowań w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Zasięg odczytu w USA sięga 6 metrów. W Europie, z uwagi na mniejsze dopuszczalne moce, jest on mniejszy. Do nie dawna w Polsce i większości krajów obowiązywała norma ETSI EN 300 220-1 (869,40 -869,65 MHz, 0,5 W), która ograniczała możliwości tej technologii do zasięgu ok. 1,5 m. Pod koniec 2005 roku prawie połowa krajów europejskich, w tym Polska, przyjęła nową normę EN 302 208 (ETSI) zakładającą, m.in. stosowanie szerszego zakresu częstotliwości (865,60 – 867,60 MHz) przy zastosowaniu mocy do 2 W. Dzięki temu jest możliwe uzyskanie większych odległości odczytu (ok. 2- 3m).

Zastosowania RFID

Wśród pierwszych zastosowań technologii RFID znalazł się obszar bezpieczeństwa i autoryzacji. Możliwość zidentyfikowania, często jednoznacznego, obiektu, osoby, lub zwierzęcia jest łatwo osiągalna dzięki znacznikom RFID.

 

Kontrola dostępu i czasu pracy

Wiele firm stosuje półautomatyczne systemy identyfikacji w celu kontroli czasu pracy swoich pracowników. Wchodząc i wychodząc z pracy rejestrują się w systemie informatycznym firmy z wykorzystaniem swojego identyfikatora (najczęściej karty magnetycznej lub chipowej). Ten czasem uciążliwy proces może zostać usprawniony poprzez zastosowanie transponderów RFID, gdzie czas wejścia i wyjścia pracownika będzie automatycznie odnotowywany, tym samym zwalniając ludzi z konieczności pamiętania o tej czynności. Podobne usprawnienie układy RFID przynoszą w dziedzinie inteligentnych biletów, gdzie wbudowane transpondery, automatycznie „otwierają” drzwi i bramki bez konieczności wyciągania biletu z kieszeni.

Nadzór artykułów (ang. EAS – Electronic Article Surveillance). Przedmioty (np. ubrania) w sklepach są oznaczone tanimi, 1-bitowymi znacznikami. Nie identyfikują one jednoznacznie przedmiotu, ale potrafią włączyć alarm lub ściągnąć uwagę kamery, jeśli oznakowany przedmiot wyjdzie poza obszar działania czytników. Jednym z nowszych rozwiązań jest możliwość umieszczania znaczników RFID wewnątrz przedmiotów, już w trakcie procesu produkcyjnego. Jednak jest to rozwiązanie droższe, możliwe do wykorzystania tylko w przypadku bardziej kosztownych produktów.

Istnieje również wiele innych zastosowań RFID:

 • Zarządzanie gospodarką materiałową
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Zastosowanie w paszportach, dowodach osobistych, identyfikacji zwierząt itp.

RFoG ®Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie ma charakter informacyjny.
Wszystkie nazwy handlowe i produktów w tej publikacji są zastrzeżone dla ich właścicieli.
Używanie ich nie powinno być uważane za naruszenie praw właściciela, a jedynie potwierdzenie ich dobrej jakości.