strona główna i mapa strony Strona główna Mapa strony

Instytucje rządowe

 

FlexPS™

Sensor wykrywania wtargnięć działający w oparciu o kabel mikrofonowy

Opis – to nowej generacji system produkowany przez renomowaną firmę Senstar Corp. FlexPS łączy w sobie zalety starszej generacji systemu IntelliFLEX wraz z rozbudowanymi metodami analizy sygnałów, możliwościami zdalnej konfi guracji i kontroli pracy oraz udoskonalonym procesem kalibracji zapewniającym bardziej wyrównane parametry strefy detekcji.

Zastosowanie – podobnie jak systemy starszych generacji tego typu, FlexPS zapewnia „wczesne ostrzeganie” o próbach wtargnięcia do wnętrza chronionego obszaru. Nadaje się do stosowania na ogrodzeniach metalowych różnego typu i charakteryzuje się prostotą montażu, poprzez bezpośrednie mocowanie kabla sensorycznego do struktury ogrodzenia. Do mocowania stosuje się typowe zaciski plastikowe (UV-odporne) w odległościach co 30 cm. Możliwy jest montaż sensora w dodatkowym pancerzu ochronnym, zabezpieczającym przed próbami celowego uszkodzenia.

Cechy

• Dwie strefy detekcji o długościach do 300 m każda, obsługiwane przez jeden elektroniczny sterownik stref
• Wykrywa próby przecinania ogrodzenia, wspinania się na nie, lub odchylania
• Jednakowe parametry detekcji i skuteczność dla całego odcinka
• Konfi guracja z przenośnego komputera za pomocą specjalistycznego oprogramowania UCM
• Niski pobór mocy
• Przekaźniki alarmowe
• Możliwość dodania karty sieciowej
• Możliwość podłączenia modułu audio
• Wysokie prawdopodobieństwo wykrycia Pd, przy niskim współczynniku przypadkowych alarmów FAR

Zalety

• Wieloletnia eksploatacja przy wsparciu technicznym producenta
• Możliwość wykonania w konfi guracji sieciowej, z zapewnieniem pełnej integracji na wspólnej platformie Silver z innymi systemami firmy Senstar

Zastosowanie

• Porty lotnicze
• Zakłady karne i inne obiekty penitencjarne
• Obiekty energetyczne – elektrownie, magazyny paliw
• Obiekty wojskowe
• Osiedla i domy jednorodzinne
• Zakłady produkcyjne i magazyny

Zasada działania

System działa z wykorzystaniem impulsów elektrycznych generowanych podczas odkształcania i wibracji specjalnie skonstruowanego kabla elektretowego. Podstawowy moduł FlexPS składa się z elektronicznego sterownika stref – analizującego sygnały (impulsy) wytwarzane przez dwa odcinki kabli sensorycznych o długości do 300 m każdy. Po spełnieniu określonych kryteriów załączany jest sygnał alarmowy.

Wykrywanie intruzów

FlexPS może być montowany na praktycznie dowolnego typu ogrodzeniu metalowym. Wykrywane są próby forsowania przez intruza mającego fi zyczny kontakt z ogrodzeniem: przecinania, wspinania się lub odchylania. System skonstruowano bazując na kilkudziesięcioletnich doświadczeniach firmy Senstar.
FlexPS charakteryzuje się wysoką niezawodnością, wysokim współczynnikiem Pd, przy eliminacji większości zakłóceń powodowanych przez wpływy środowiska naturalnego, takie jak zjawiska atmosferyczne, drgania gruntu itp. Próbkowanie sygnałów z dużą częstotliwością pozwala na stworzenie precyzyjnego „wirtualnego obrazu” ogrodzenia i dzięki zaawansowanym cyfrowym technikom obróbki odfi ltrować sygnały powodowane przez intruza od szumów i zakłóceń pochodzących z innych źródeł.
Dodatkowo FlexPS minimalizuje wpływy środowiskowe przez zastosowanie dwóch technik przetwarzania sygnałów. W wersji wolnostojącej systemu wykorzystywana jest dynamiczna kompensacja wpływów środowiskowych, która dopasowuje parametry detekcji w zależności od wolno zachodzących zmian środowiskowych. W wersji sieciowej natomiast wykorzystywana jest EDAPT (adaptacyjne przetwarzanie sygnałów pod wpływem zmian środowiskowych). Opiera się ono na monitorowaniu i porównywaniu sygnałów nadchodzących od wszystkich stref detekcji całego systemu. Technika EDAPT zapewnia jeszcze lepsze odfi ltrowanie zakłóceń powodowanych przez zjawiska takie jak deszcz czy wiatr. Ponieważ sensor stanowi tzw. kabel mikrofonowy, możliwe jest podłączenie głośników i odsłuchiwanie wszelkich sygnałów dźwiękowych powstających w jego otoczeniu.

Przekaźniki sygnałów – konfi guracja wolnostojąca

Każdy sterownik stref posiada cztery wyjścia na przekaźnikach typu C, oraz dwa wejścia bezpotencjałowe. W konfi guracji wolnostojącej systemu, każdemu z przekaźników przypisuje się jedną z następujących funkcji: alarm A lub B, awaria A lub B, sabotaż, inna awaria. Wejścia mogą być wykorzystywane do przeprowadzania autotestu.

Cyfrowa transmisja danych – konfi guracja sieciowa systemu

W wersji sieciowej w sterownikach montowane są dodatkowe moduły (RS-422 lub Fiber), do przesyłania danych w sieci Silver. Wszystkie dane o alarmach, zaistniałych zjawiskach, stanie systemu a także programowanie wszystkich parametrów i diagnostyka odbywa się ze skomputeryzowanej stacji roboczej. Konfiguracja sieciowa systemu umożliwia przesyłanie sygnałów z dwóch stron pętli co zapewnia nadmiarowość torów transmisji. Każdy ze sterowników stref pełni funkcję węzła sieci.
Sieć Silver zapewnia pełną integrację rozbudowanego systemu działającego z wykorzystaniem różnego typu sensorów produkcji Senstar Corp. W wersji sieciowej FlexPS wyjścia i wejścia na płycie głównej sterownika stref można wykorzystać na podłączenie do sieci dodatkowych urządzeń (barier mikrofalowych, czujek IR), załączenia oświetlenia czy otwierania bram.
Do zarządzania systemem w konfiguracji sieciowej z poziomu stacji roboczej służy pakiet oprogramowania specjalistycznego:
– Silver Network Manager,
– Uniwersal Confi guration Module,
– Alarm panel Indicator.
Możliwa jest integracja z systemami kontroli i monitoringu wyższego rzędu. Bezpośrednia integracja możliwa jestna dwa sposoby:
– poprzez wymianę danych z wykorzystaniem TCP/IP,
– poprzez wysyłanie sygnałów i zapytań z wykorzystaniem DLL.
Dodatkowo Senstar udostępnia protokoły transmisji oraz dostarcza oprogramowanie umożliwiające pisanie nakładek programowych i przeprowadzanie testów symulacyjnych.

Kalibracja i konfigurowanie

W przeciwieństwie do starszej generacji systemu (IntelliFLEX), programowanie wszystkich parametrów oraz diagnostyka systemu odbywa się za pomocą programu UCM (Universal Confi guration Module), z wykorzystaniem komputera podłączonego bezpośrednio do sterownika stref przez port USB lub też centralnie ze stacji roboczej zarządzającej siecią Silver.
UCM umożliwia obserwację przebiegów sygnałów w czasie rzeczywistym oraz ich nagrywanie co umożliwia lepszą kalibrację systemu oraz pomaga zdiagnozować przyczyny powtarzających się przypadkowych alarmów.

Kable sensoryczne

Do każdej ze stref detekcji (po dwie na jeden sterownik stref), można podłączyć sensor o długości do 300 mb. W praktyce pozwala to na uzyskanie strefy o długości do 270 mb – przy pojedynczej linii sensora mogącej działać skutecznie na ogrodzeniach o wysokości 2,5 m.
Przy zabezpieczaniu wyższych ogrodzeń wymagane jest zainstalowanie dwóch równoległych nitek sensora.
Do napraw uszkodzeń i łączenia odcinków sensora opracowane zostały specjalne złącza żelowane, ułatwiające szybkie wykonanie trwałych i szczelnych połączeń bez stosowania skomplikowanych narzędzi.

Konstrukcje ogrodzeń

FlexPS nadaje się do zastosowania na większości typów ogrodzeń metalowych: z siatki plecionej, siatki zgrzewanej, paneli, ogrodzeniach typu palisada.
Ogrodzenia mogą być wzmacniane zasiekami ostrzowymi typu Concertina. W przypadku instalowania sensora FlexPS na elementach ostrzowych zaleca się umieszczenie kabla sensorycznego wewnątrz pancerza – może to być dowolnego typu rurka metalowa lub giętki przewód metalowy typu Peschl. Za pomocą sensora FleshPS można również zabezpieczać ściany budynków i hal.

Zabezpieczanie bram

W przypadku konieczności zabezpieczenia bram i furtek dostępnych jest kilka opcji. Bramy rozwierne można zabezpieczyć sensorem FlexPS. Dodatkowo jest dostępna funkcja dezaktywacji systemu w obrębie bramy z pozostawieniem aktywnej ochrony pozostałych fragmentów strefy detekcji. W przypadku zastosowania bram przesuwnych zalecane jest zastosowanie dodatkowych czujników (barier IR lub MV) w obrębie tych bram. W konfi guracji sieciowej
urządzenia te mogą być „wpięte” do wspólnej sieci Silver bezpośrednio poprzez sterowniki stref – FlexPS.
Kompatybilność systemów

Intelli – FLEX i FPS

Procesory FlexPS zostały zaprojektowane tak, że mogą służyć jako zamienniki sterowników starszej generacji typu IntelliFLEX ze wszystkimi typami kabli sensorycznych.
Możliwe jest instalowanie samych kart sterowników FlexPS bezpośrednio w obudowach intelliFLEX.


Lynx

Ukryty system wykrywania wtargnięć

Opis – tańsza, uproszczona wersja systemu Omnitrax. System tworzy niewidzialne pole detekcji wokół ukrytych pod powierzchnią gruntu przewodów sensorycznych. Wtargnięcie potencjalnego intruza wywołuje zaburzenie tego pola, w wyniku czego załączany jest alarm lokalizujący wtargnięcie z dokładnością do jednej z zaprogramowanych stref detekcji. System nie reaguje na zaburzenia powodowane przez zjawiska atmosferyczne i małe obiekty takie jak niewielkie zwierzęta, liście itp.

Istotne cechy – Lynx nie zmienia estetyki ani wyglądu obiektu, a przy tym zapewnia wyższy poziom ochrony niż systemy oparte na barierach podczerwieni czy barierach mikrofalowych. System zapewnia możliwość zaprogramowania czterech dowolnie wytyczonych stref dla obiektów o obwodzie dochodzącym do 800 mb. Sensor może być instalowany praktycznie w każdego typu glebie, także w lub pod asfaltem, betonem, kostką brukową itp.

Lynx – uproszczona wersja systemu Omnitrax

Producent systemu – firma Senstar Corp. – zaadoptowała technologię systemu Omnitrax dla potrzeb mniejszych obiektów nie wymagających mozliwości do skomplikowanych wersji sieciowych z cyfrową transmisją sygnałów i danych.
Lynx – w przeciwieństwie do Omnitrax jest systemem dostępnym wyłącznie w konfi guracji wolnostojącej i nie może być rozbudowywany do dyżych systemów składających się z większej ilości modułów. Sygnalizowanie alarmów odbywa się za pomocą 4 przekaźników alarmowych, przypisanych każdy do innej strefy detekcji. Parametry stref takie jak długość, rozmieszczenie, próg czułości – są indywidualnie programowane. Dodatkowo można zdefi niować jeszcze jedną strefę w obrębie bramy lub wjazdu na teren posesji. Strefa ta może być niezależnie dezaktywowana, przy zachowaniu ciągłości ochrony reszty perymetru. Lynx wykorzystuje te same typy kabli sensorycznych co sytem Omnitrax: SC1, SC2 i OC2.
Uwaga! podwójne kable sensoryczne mogą być instalowane w tym samym wykopie – z separacją tylko 10-15 cm. Pozwala to znacznie uprościć instalację i zredukować koszty.
Proces kalibracji i regulacji systemu odbywa się podobnie jak dla Omnitrax. Zapewniona jest precyzja z dokładnością dochodzącą do 1 m, dzięki czemu można wyeliminować wszelkie różnice powodowane niejednorodnością podłoża czy wahaniami w głębokości ułożenia sensorów. Dodatkowo można zmienić parametry czułości dla dowolnie wybranego segmentu sensora.
Programowanie i kalibracja systemu wykonywane jest za pomocą komputera przenośnego wyposażonego w specjalne oprogramowanie UCM. Na czas kalibracji komputer podłączany jest do sterownika Lynx za pomocą złącza USB.

Korzyści i zalety

• Całkowicie ukryty i niewidoczny
• Jednorodne (o tych samych parametrach na każdym odcinku) pole detekcji
• Prawdopodobieństwo wykrycia intruza PD nie mniejsze niż 99%
• Niski współczynniki fałszywych i przypadkowych alarmów FAR/NAR
• Odporność na zakłócenia powodowane przez: wiatr, opady atmosferyczne, śnieg, mgłę, zmiany temperatury, drgania gruntu, efekty akustyczne, zakłócenia elektromagnetyczne
• Nie zmienia estetyki i wyglądu obiektu

Potencjalni klienci

• Domy i rezydencje prywatne
• Niewielkie obiekty przemysłowe i komercyjne
• Magazyny paliw
• Obiekty muzealne
• Maszty telekomunikacyjne, wieże radarowe


SNM

Pakiet oprogramowania „MANAGER SIECI SILVER”

Opis – wszystkie najważniejsze systemy detekcji produkcji fi rmy Senstar – Omnitrax, XField, FLexPS, UltaWAve – posiadają możliwość tworzenia wersji sieciowych systemu z zapewnieniem dwustronnego przesyłania danych pomiędzy sensorami a skomputeryzowaną stacją roboczą. Pakiet oprogramowania Manager Sieci Silver zapewnia możliwość sprawowania nadzoru nad siecią, monitorowania stanu całego systemu i pracy poszczególnych urządzeń, zdalnego programowania i konfi gurowania, diagnostyki oraz integracji z nadrzędnym systemem zarządzającym zintegrowanym systemem bezpieczeństwa – zarządzającymi systemami detekcji, CCTV, kontroli dostępu a pochodzącym od innego producenta.

Zastosowanie – wersję sieciową systemów detekcji tworzy się w przypadku budowy rozległych systemów składających się z dużej ilości czujników. Kompatybilne ze sobą interfejsy sieciowe dają możliwość wykonania w pełni zintegrowanych systemów detekcji wykorzystujących różnego typu sensory. Dodatkowo sterowniki stref fi rmy Senstar zapewniają możliwość podłączania do sieci dodatkowych urządzeń pochodzących od innych producentów. Manager Sieci silver jest pakietem oprogramowania instalowanym na komputerze z systemem Windows. Może to być zarówno komputer całkowicie niezależny (dedykowany), jak i wspólny razem z oprogramowaniem nadrzędnym, zarządzającym również innymi systemami Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa.

Funkcje

• Interfejs komunikacyjny przeznaczony dla wszystkich systemów produkcji Senstar w konfi guracji sieciowej
• Zapewnia możliwość sprawowania zdalnej kontroli nad systemem
• Zawiera narzędzia diagnostyczno-konfi gurujące, obrazujące stan systemu, rejestr zdarzeń, umożliwiające prezentację i rejestrację przebiegów
• Dodatkowy program (SDK) – ułatwiający tworzenie nakładek integrujących z pełną dokumentacją API oraz możliwością symulowania działania sieci wirtualnych w celu testowania działania.
• Opcjonalna rozpudowa o program do prezentacji i zarządzania alarmami (AIM)
– prezentacja stanu systemu na mapie synoptycznej
– zapewnia możliwość sterowania przekaźnikami podłączonymi do stacji roboczej systemu (zamiany sygnałów z komputera na sygnały z przekaźników)

Zalety

• Uproszczona architektura zintegrowanego systemu, niższe koszty wykonania, większa niezawodność
• Pełna integracja czujników wykorzystujących różnego typu technologie detekcji
• Możliwość podłączania dodatkowych urządzeń poprzez sterowniki stref
• Ułatwiona i pogłębiona integracja z systemami nadrzędnymi

Sieciowanie sensorów

Dla wszystkich swoich najważniejszych typów czujników Senstar zapewnia możliwość tworzenia w pełni zintegrowanych systemów z wykorzystaniem do przesyłania danych wspólnej sieci Silver. Sieć Silver tworzy topologię pętli, z niezależnymi łączami punkt-punkt do transmisji i odbioru danych, wykonanymi pomiędzy wszystkimi sterownikami stref i dodatkowymi transponderami podłączonymi do sieci. Dane mogą być przesyłane w obie strony pętli co zapewnia nadmiarowość torów przesyłania. Łącza pomiędzy urządzeniami mogą być wykonane w standardzie RS-422 lub też z wykorzystaniem światłowodów wielo- lub jednomodowych. W przypadku systemu Omnitrax transmisja danych może być zapewniona z wykorzystaniem kabli sensora – bez rozprowadzania dodatkowego okablowania. Sygnał jest odświeżany i regenerowany w każdym węźle sieci, co zapewnia spójność i niezawodność strumienia danych dla rozległych systemów
Sieć Silver zapewnia bogaty asortyment przesyłanych danych:
• status poszczególnych sensorów,
• sygnały o alarmach: ich lokalizację, charakter, alarmy sygnalizujące awarię lub nieprawidłowe parametry pracy urządzenia,
• wszelkie dane diagnostyczno-konfi guracyjne zapewniające kalibrację i programowanie poszczególnych modułów,
• stany wejść/wyjść poprzez które podłączone mogą być dodatkowe urządzenia,
• informacje umożliwiające odczyt i rejestrowanie przebiegów ze sporządzaniem wykresów grafi cznych,
• aktualizajcę fi rmwaru poszczególnych modułów,
• sygnałów autotestów,
• dodatkowych informacji o parametrach pracy modułów: temp. wewnętrznej, napięciu zasilania zewnętrznego i akumulatora czy poborze mocy,
• odczyt logów wewnętrznej pamięci poszczególnych urządzeń.

Oprogramowanie SNM

Program Manager Sieci Silver (SNM) inicjuje i kontroluje całą komunikację w sieci Silver, oraz służy jako interfejs dla systemu prezentacji stanu systemu i informacji o zdarzeniach. Oporgramowanie SNM zawiera w sobie:
• Publiczny interfejs programowania aplikacji
– Public API,
• Zastrzeżony interfejs programowania aplikacji
– proprietary API, zapewniających możliwość uruchomienia aplikacji Senstara takich jak program kontrolno-konfi guracyjny UCM,
• Dodatkowe narzędzia do odczytu przebiegów z pracy urządzeń, zapisów logów wewnętrznej pamięci urządzeń itp.,
• Dodatkowo SNM zapewnia skalowalność umożliwiając tworzenie oddzielnych sieci (do 10) podłączonych do jednego komputera PC.

Manager Sieci Silver – API

Interfejs programowania aplikacji API daje systemowi nadrzędnemu dostęp do wszelkich komunikatów i danych przesyłanych w sieci Silver:
• o aktywacji alarmu,
• o alarmach antysabotażowych,
• o awariach,
• o stanie zasilania zewnętrznego
i akumulatora,
• o statusie dodatkowych wejść sensora,
• o statusie przekaźników sesnora,
• danych diagnostycznych.
Dodatkowo istnieje możliwość aktywacji funkcji autotestu z poziomu systemu nadrzędnego.
Komunikcja pomiędzy Managerem Sieci Silver a systemem nadrzędnym realizowana jest poprzez TSP/IP w architekturze klient- -serwer. Podczas standardowego działania informacje o zmianie statusu przesyłane są do systemu nadrzędnego (klienta) bez żądania. API systemu Managera Sieci Silver umożliwia również przesyłanie zapytań. System nadrzędny może zażądać przesłania kompletnego statusu operacyjnego urządzenia podłączonego do sieci.
Manager Sieci Silver zapewnia elastyczność architektury systemu. Oprogramowanie systemu nadrzędnego może być zainstalowane wspólnie z NM na tym samym komputerze lub też na różnych komputerach z komunikacją przez stały adres IP. W celu zabezpieczenia danych Manager Sieci Silver odpowiada wyłącznie na zapytania przesyłane z wyspecyfi kowanego adresu IP. Podczas instalacji i konfi gurowania programu można wpisać dwa adresy IP. W celu zapewnienia możliwości budowy systemów zabezpieczeń o bardzo dużej ilości modułów lub też składających się z kilku pętli transmisji danych, można uruchomić do 10 kopii oprogramowania SNM na jednym komputerze PC.

Nadmiarowość

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa sieci oraz zwiększenia dostępności do danych oprogramowanie SNM może zostać zainstalowane na dwóch niezależnych komputerach. Jeden komputer jest aktywny a drugi pracuje w trybie stand-by z zachowaniem stałej aktualizacji danych. Komputer zapasowy przejmuje zarządzanie siecią w momencie awarii komputera podstawowego.

SDK – oprogramowanie do pisania nakładek integrujących

W pakiecie oprogramowania Managera Sieci Silver zawarty jest zestaw programów do pisania nakładek integrujących, umożliwiający producentom i dostawcom komputerowych systemów monitoringu i wizualizacji integrację sieci Silver z ich produktami.
W skład SDK wchodzą:
• pełna dokumentacja API,
• przykładowe kody interfejsu do NM API napisane w C++ dla Windows Foundation Classes,
• symulator działania sieci Silver, zapewniający tworzenie sieci wirtualnych symulujących działanie systemu składającego się z dowolnego zestawu czujników.

Program zarządzania sygnałami alarmowymi – AIM

Opcjonalne rozwinięcie oprogramowaia Managera Sieci Silver program AIM pełni dwie podstawowe funkcje:
• zapewnia możliwość sterowania przekaźnikami wyprowadzonymi z poziomu centralnej stacji roboczej systemu. Cyfrowe (komputerowe) sygnały alarmowe przesyłane są na przekaźniki – co umożliwia integrację tzw. „twardodrutową” z innymi systemami,
• wizualizację alarmów na pojedycznej mapie synoptycznej. Stosuje się dla obiektów o nieskomplikowanej architekturze, gdzie nie jest wymagany rozbudowany system nadrzędny zarządzający całością oraz jako dodatkowe zabezpieczenie dla rozbudowanych systemów, na wypadek awarii nadrzędnego systemu wizualizacji.
AIM stanowi opcję dla pakietu Managera Sieci Silver. Wymagany jest zakup dodatkowej licencji z kluczem PenDrive. Dla celów demonstracyjnych oraz przy konfi gurowaniu systemu zabezpieczeń możliwe jest uruchomienie programu AIM na okres kilku godzin bez zakupu licencji i klucza.

Narzędzia Managera Sieci Silver

Narzędzia Managera Sieci zapewniają instalatorowi / konserwantowi systemu przeglądanie zaprogramowanych parametrów pracy oraz konfi gurowanie wszystkich sterowników stref podłączonych do sieci Silver z jednej lokalizacji. Narzędzia są programami połączonymi z Managerem Sieci poprzez IP, co pozwala na ich instalowanie zarówno na komputerze – stacji roboczej systemu, jak i na własnym komputerze technika.
Dostępne są następujące narzędzia programowe:
• Uniwersalny Moduł Konfi guracyjny – UCM – zapewnia możliwość konfi gurowania i kalibracji wszystkich rodzajów czujników fi rmy Senstar,
• narzędzie rysowania wykresów z przebiegów sygnałów rejestrowanych przez czujniki, zapewnia zapisywanie wykresów oraz obserwację zmian w czasie rzeczywistym,
• narzędzie „status” – umożliwia dostęp do aktualnych danych o statusie każdego ze sterowników podłączonych do sieci,
• narzędzie dostępu do pamięci zdarzeń, zapewnia odczyt z archiwum zdarzeń zapisanych w wewnętrznej pamięci każdego z urządzeń.

Urządzenia interfejsu Managera Sieci SIlver

Podstawowym urządzeniem jest interface kontrolera sieci Silver SNIU. Urządzenie SNIU przystosowane jest do montażu w 19-calowej szafi e Rack. SNIU zapewnia połączenie pomiędzy siecią Silver a komputerem PC z zainstalowanym oprogramowaniem SNM.
Od strony sieci Silver:
• dwa wejścia EIA-422,
• dwa wejścia pod światłowód (w zależności od opcji wielomodowy lub jednomodowy),
• integralne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe dla linii EIA-422.
Od strony komputera PC:
• po dwa EIA-422, USB i Ethernet, ten sam rodzaj połączenia musi być wykorzystany z obydwu stron pętli sieci Silver.

Karty sieciowe do instalowania w sterownikach stref poszczególnych sensorów

Każdy ze sterowników stref podłączany do sieci Silver musi zostać wyposażony w kartę – interface komunikacyjny. W zależności od rodzaju medium do transmisji sygnałów dostępne są różnego typu karty sieciowe:
• pod łącze miedziane RS422,
• pod światłowód wielomodowy,
• pod światłowód jednomodowy,
• karty kombinowane RS-422 / światłowód jedno- lub wielomodowy.

RFoG ®Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie ma charakter informacyjny.
Wszystkie nazwy handlowe i produktów w tej publikacji są zastrzeżone dla ich właścicieli.
Używanie ich nie powinno być uważane za naruszenie praw właściciela, a jedynie potwierdzenie ich dobrej jakości.