strona główna i mapa strony Strona główna Mapa strony

Warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ RFOG POLAND

Przedstawione poniżej warunki sprzedaży i współpracy handlowej stanowią wiążącą część każdej zawartej z RFOG POLAND ustnej, telefonicznej, mailowej lub pisemnej umowy kupna ? sprzedaży. Przy odbieraniu towaru warunki te są traktowane jako znane, o ile wcześniej nie ustalono innych warunków specjalnych.

W Katalogu RFoG znajduje się duża grupa produktów, posiadamy również bazę stałych, zagranicznych dostawców oraz kontakty handlowe z dostawcami polskimi, co pozawala nam zapewnić kompleksową i szybką obsługę Państwa zamówień. Podstawą określenia ceny dla nabywcy jest aktualnie obowiązujący cennik, w którym ceny nie zawierają podatku VAT.

Bogata oferta produktów ułożona jest w cztery podstawowe kategorie, które ułatwiają odnalezienie szukanego urządzenia, bądź grupy urządzeń:

 • Sieci optyczne
 • Sieci miedziane
 • CCTV telewizja dozorowa
 • System kontroli dostępu i RCP

Użytkownik by zapoznać się z funkcjonalnością produktu ma do dyspozycji bazę informacji technicznych, zamieszczonych przy każdym produkcie, jak również pełen dostęp do wsparcia Działu Technicznego naszej firmy. Konsultanci techniczni są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00

Kontakt z Działem Technicznym:

 • e-mail: handel@rfog.pl
 • telefon: 91 384 48 70 lub 602 79 44 66

Po zebraniu informacji technicznych i wyborze sprzętu, zostaje już tylko złożyć zamówienie.

 

Formy składania zamówień

Klient składa zamówienia w formie pisemnej lub elektronicznej (list, faks, zeskanowany dokument, PDF). Zamówienie powinno zawierać:

 • symbol produktu;
 • ilość towaru;
 • pożądany termin realizacji;
 • deklarowaną formę zapłaty;
 • adres dostawy;
 • dokładną nazwę, adres i telefon zamawiającego;
 • w przypadku firmy zamówienie winno być opatrzone dodatkowo numerem NIP, pieczątką firmową i czytelnym podpisem osób do tego upoważnionych.

drogą mailową - na adres e-mail: handel@rfog.pl

telefonicznie/fax - 91 384 48 70 lub 602 79 44 66

Termin realizacji złożonego zamówienia jest zawsze potwierdzany przez pracownika firmy RFoG w najkrótszym możliwym terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Za błędy w zamówieniach RFOG POLAND nie ponosi odpowiedzialności.

 

Formy płatności

W celu zapewnienia bezpieczeństwa realizacji płatności proponujemy Użytkownikom Katalogu trzy formy płatności za wybrany towar:

 • POBRANIE - płatność pobiera kurier
 • Przedpłata przelewem na podstawie Faktury Proforma (Faktura wysyłana jest faxem lub na adres e-mail; towar zostaje
  wysyłany po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty lub zaksięgowaniu pieniędzy na koncie firmy)
 • Przelew na postawie Faktury VAT z odroczonym terminem płatności, już po otrzymaniu towaru (odroczony termin płatności przypisywany jest do klienta, na prośbę Użytkownika, jednak nie wcześniej, niż przy realizacji trzeciego zamówienia oraz dostarczenia kserokopii: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z krajowego rejestru sądowego, zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON i decyzji nadania numeru NIP - w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta bok@rfog.pl)

W przypadku nieterminowego uregulowania płatności RFOG POALND naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie. RFOG POLAND zastrzega sobie prawo wstrzymania dalszych dostaw w przypadku przekroczenia terminu płatności. Kupujący zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z sądowym lub pozasądowym dochodzeniem roszczeń, łącznie z kosztami usług biura windykacji.


Dane konta do płatności:

RFOG POLAND TOMASZ PASZKOWSKI

BRE BANK S.A. W ŁODZI

Numer konta: 03 1140 2004 0000 3302 7247 9370

 

Prawo własności produktu przechodzi z RFOG POLAND na Klienta, w chwili dokonania pełnej płatności za zakupiony towar.

 

Warunki dostawy i transport

Termin realizacji dostawy zamówionych towarów dostępnych w magazynie RFOG POLAND wynosi 3 dni robocze od momentu złożenia zamówienia dla Klientów z wydłużonym terminem płatności oraz 3 dni robocze od daty zaksięgowania pełnej kwoty za zamówiony towar dla pozostałych Klientów. W przypadku braku produktów w magazynie terminy dostawy uzgadniane są indywidualnie i mogą wynieść od 3 do 6 tygodni. Jeśli w dowolnym momencie okaże się, że RFOG POLAND nie jest w stanie dotrzymać terminów dostawy, niezwłocznie powiadomi Kupującego o spodziewanym opóźnieniu.

Niezależnie od formy płatności, koszt transportu pozostaje bez zmian - wynosi 25zł netto

Na życzenie klienta podajemy numer lub przesyłamy kopię listu przewozowego w celu umożliwienia śledzenia drogi przesyłki na stronie www.dhl.pl Możliwy jest również odbiór osobisty przesyłki przez Klienta lub wysłanie po odbiór własnego kuriera.

 

Ceny

Ceny w katalogu internetowym RFOG.PL są wyrażone w złotych polskich. Nie zawierają podatku VAT (cena netto). Przedstawione ceny nie są ofertą w rozumieniu art. 66 "Kodeksu Cywilnego". Oznacza to przede wszystkim, że cena podana na witrynie może ulec zmianie przed zawarciem umowy sprzedaży.
Cena nie obejmuje kosztów wysyłki.

 

Oferty

Zastrzeżenia:
1. Oferta może nie zawierać kompletu pozycji z zapytania. Odpowiedzialność za weryfikację kompletności oferty ponosi Klient.
2. Oferta może zawierać zamienniki dla pozycji z zapytania. Odpowiedzialność za weryfikację prawidłowości doboru zamienników ponosi Klient.
3. Podane na ofercie ceny obowiązują wyłącznie w przypadku całościowej realizacji oferty. Nie dotyczy pozycji oferowanych wariantowo.
4. Kwoty podane w walutach obcych, jeżeli na ofercie nie zaznaczono inaczej, przeliczane są na PLN wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu wystawienia faktury.
5. Oferta nie rezerwuje towaru. Terminy realizacji poszczególnych pozycji oferty mogą ulec zmianie do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
6. Przy składaniu zamówień należy powoływać się na numer oferty. Brak numeru oferty na zamówieniu może skutkować realizacją zamówienia z pominięciem ustalonych rabatów.

Posiadasz prawo: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana przez Ciebie w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy bok@rfog.pl

RFoG ®Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie ma charakter informacyjny.
Wszystkie nazwy handlowe i produktów w tej publikacji są zastrzeżone dla ich właścicieli.
Używanie ich nie powinno być uważane za naruszenie praw właściciela, a jedynie potwierdzenie ich dobrej jakości.