strona główna i mapa strony Strona główna Mapa strony

Jesteś tutaj: Oferta » Sieci światłowodowe, urządzenia aktywne i pasywne FTTH » Urządzenia światłowodowe pasywne » Mikrokanalizacja światłowodowa

Mikrokanalizacja światłowodowa

Mikrokanalizacja światłowodowa

Mikrokable światłowodowe

System mikrorurek przeznaczony do prowadzenia mikrokabli światłowodowych.
Obok mikrorurek w skład systemu mikrokanalizacji wchodzą także dwudzielne elementy rozga­łęziające i uszczelniające, łączniki mikrorurek i rurociągów, skrzynki zapasu mikrokabli i inne.

Mikrokanalizacja zewnętrzna System mikrokanalizacji instalowa­ny w kanalizacji teletechnicznej lub bezpośrednio w ziemi.
Mikrokanalizacja wewnętrzna System mikrokanalizacji instalowany w budynkach, spełniający wymogi ochrony przeciwpożarowej (mikrorur­ki są wykonane z materiału LS0H).

Mikrokanalizacja światłowodowa to system miniaturowych rurek HDPE, zwa­nych mikrorurkami, najczęściej o śred­nicach zewnętrznych od 5 do 14 mm. Mikrorurki są produkowane jako:

cienkościenne – ścianka o grubości 0,75–1 mm, do zastosowania w ist­niejących trasach w rurociągach lub rurach kanalizacji wtórnej;
grubościenne – ścianka o grubości 1,5–2 mm, do układania bezpośrednio w ziemi bez dodatkowej osłony.

Mikrorurki obu typów mogą być za­ciągane lub wdmuchiwane i mogą występować jako pojedyncze lub w wiązkach, np. wiązka mikrorurek do­ziemnych może liczyć do 24 szt. rurek.

W rurze kanalizacji teletechnicznej, zamiast pojedynczego tradycyjnego kabla światłowodowego, można umieścić pakiet mikrorurek do których wprowadzane są w miarę potrzeb mikrokable światłowodowe. Pojedynczy kabel światłowodowy wypełnia rurę (np. o średnicy 40mm) zaledwie w ok.30%. Wiązka mikrorurek zapełni średnicę rury w 60-70%. Dodatkowo daje możliwość stopniowego dokładania mikrokabli w miarę wzrostu zapotrzebowania na kolejne przyłącza.

Największe zalety mikrokanalizacji to:

łatwość w organizacji kabli i prowadzeniu odgałęzień
hermetyczność
odporność – ze względu na dużą staranność podczas instalowania mikrorurek oraz stosowanie hermetycznych złączek

Mikrokanalizacja upraszcza sposób realizacji odgałęzienia światłowodu w punktach, w których chcemy przyłączyć np. kolejny budynek. Tradycyjna kanalizacja w tym miejscu wymaga umieszczenia studni kablowej, przecięcia kabla, wykonania w mufie spawów termicznych zarówno dla odgałęzionych włókien, jak i tych, które będą prowadzone „przelotowo”. To generuje straty optyczne w torze oraz dodatkowe koszty wykonania takich prac. Dzięki mikrokanalizacji z pakietu mikrorurek „wyciągamy” tylko tę, która ma trafić do danego punktu. Oddzielamy ją w trójniku lub bezpośrednio w ziemi, przedłużamy łącząc specjalnym łącznikiem zapewniającym hermetyczność mikrokanalizacji i kończymy w obiekcie. Teraz wystarczy już tylko z węzła sieci (np. szafa uliczna), metodą wdmuchiwania wprowadzić światłowód o wymaganej liczbie włókien bezpośrednio do budynku (bez spawania na trasie, bez otwierania studni, itp.)
Elementy mikrokanalizacji
Mikrorurki cienkościenne (średnica: 7/5,5mm, 10/8mm, 12/10mm)

Jest to kombinacja częściowo kolorowej powłoki a częściowo półprzezroczystego materiału podstawowego (HDPE) co bardzo ułatwia organizację i lokalizację poszczególnych kabli.
Materiał HDPE wysokiej jakości umożliwia instalację mikrorurek w temperaturach do -10°C. Konieczna jest także ochrona mikrorurek przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, szczególnie w trakcie upalnego lata.
Mikrorurki grubościenne (średnica: 7/4 mm, 10/6mm, 12/8mm, 14/10mm)

Mikrorurki grubościenne są przystosowania do układania bezpośrednio w ziemi. Są bardzo wygodne do stosowania na terenach podmiejskich lub wiejskich, gdzie konieczne jest stosowanie dużej ilości odgałęzień do poszczególnych abonentów. Są dużo grubsze od mikrorurek grubościennych i w bardzo wysokim stopniu chronią mikrokabel przed uszkodzeniami.
Mikrorurki wewnętrzne

Stosowane są wewnątrz budynków i do wyboru mamy zarówno grubościenne jak i cienkościenne mikrorurki. Umożliwia doprowadzenie włókien światłowodowych bezpośrednio od skrzynki dystrybucyjnej do gniazda abonenckiego. Instalacje z wykorzystaniem mikorurek wewnętrznych nie wymagają instalowania skrzynek rozdzielczych w pionach budynkowych. Spełniają normy przeciwpożarowe (niskodymność i bezhalogenowość).
Złączki proste: DSM i EBM (7, 10, 12, 14mm)

Umożliwiają łączenie mikrorurek ze sobą w sposób hermetyczny co w praktycznie zerowym stopniu zwiększa opory przy wdmuchiwaniu lub zaciąganiu mikrokabla. Istnieją różne warianty złączek. Mogą być zakończone zaślepką lub w postaci złączki redukcyjnej do przechodzenia z jednej grubości mikrorurki na inną.
Element uszczelniający EZA (7, 10, 12, 14mm)

To dwudzielny element, stosowany zarówno do uszczelniania mikrorurek z kablem w środku jak i zatykania go podczas wdmuchiwania kabla. Główną funkcją elementu uszczelniającego jest ochrona mikrorurki przed wnikaniem zanieczyszczeń, które mogą utrudnić lub uszkodzić wdmuchiwany kabel światłowodowy. Elementy uszczelniające zapewniają dodatkowo gazo- i wodoszczelność dzięki idealnemu dopasowaniu do średnicy zewnętrznej mikrorurki.
Osłona odgałęźna

Jest to hermetyczny element służący do prowadzenia odgałęzień jednej lub większej ilości mikrorurek zarówno cienkościennych jak i grubościennych.
Skrzynia zapasu mikrokabla C-Box

Służy do układania nadmiaru mikrokabla i zabezpieczania go przed uszkodzeniami mechanicznymi w zwartej obudowie zamykanej pokrywą. Stosowana w studniach telekomunikacyjnych najczęściej w sąsiedztwie muf światłowodwych. Oba te elementy są zwykle łączone przy pomocy metalowej karbowanej osłony.

Obcinacz do duktów mikrokanalizacji światłowodowych - RF-MKZ-DUCT-CUT-094

Obcinacz do duktów mikrokanalizacji światłowodowych RF-MKZ-DUCT-CUT-094

Rozcinacz wzdłużny do osłon mikrorurek mikrokanalizacji światłowodowych - RF-MKZ-LNG-SLT-102

Rozcinacz wzdłużny do osłon mikrorurek mikrokanalizacji światłowodowych RF-MKZ-LNG-SLT-102

Rozcinacz do rozcinania wzdłużnego duktów mikrokanalizacji światłowodowych - RF-MKZ-DUCT-SLT-104

Rozcinacz do rozcinania wzdłużnego duktów mikrokanalizacji światłowodowych RF-MKZ-DUCT-SLT-104

Nożyce do obcinania wiązek mikrorurek mikrokanalizacji światłowodowych - RF-MKZ-BUN-CUT-102

Nożyce do obcinania wiązek mikrorurek mikrokanalizacji światłowodowych RF-MKZ-BUN-CUT-102

Narzędzie do nacinania, obcinania mikrorurek mikrokanalizacji światłowodowych - RF-MKZ-CUT-112

Narzędzie do obcinania mikrorurek mikrokanalizacji światłowodowych RF-MKZ-CUT-112

Narzędzie do obcinania mikrorurek mikrokanalizacji światłowodowych - RF-MKZ-CUT-101

Narzędzie do obcinania mikrorurek mikrokanalizacji światłowodowych RF-MKZ-CUT-101

Mufa światłowodowa 6 portowa do łączenia mikrorurek mikrokanalizacji - RF-MKZ-MF-6P

Mufa światłowodowa 6 portowa do łączenia mikrorurek mikrokanalizacji może być wykorzystywana zarówno do łączenia jak i dystrybucji i rozgałęziania mikrorurek. Może służyć do łączenia na wprost (przelot), typu H lub typu Y. Charakteryzuje się klasą szczelności IP67. Właściwości: Zapewniona szczelność przez dopasowaną uszczelkę połączoną z dławikami gumowymi 6...

Zestaw naprawczy do mikrorurek mikrokanalizacji światłowodowych - RF-MKZ-ZN

Zestaw naprawczy RF-MKZ-ZN do stosowania podczas naprawy światłowodu lub naprawy uszkodzenia mikrorurki mikrokanalizacji światłowodowej. Przywraca właściwości mikrokanalizacji, szczelność oraz ochronę mechaniczną.

Końcówka prosta mikrokanalizacji światłowodowych - RF-MKZ-K

Końcówka prosta dla mikrorurek mikrokanalizacji światłowodowych służy do zakańczania mikrokanalizacji. Do założenia nie są potrzebne żadne specjalistyczne narzędzia. Końcówka wytrzymuje wielokrotne łączenie, nawet do 10 razy i nie traci przy tym żadnych właściwości ani szczelności. Dostępne rodzaje końcówek: Model Średnica...

Złączka prosta z zaworem zwrotnym mikrokanalizacji światłowodowych - RF-MKZ-PZ

Złączka prosta z zaworkiem zwrotnym dla mikrorurek mikrokanalizacji światłowodowych służy do zakańczania mikrokanalizacji i wypuszczania kabla światłowodowego w środowisko płynne lub gazowe. Zawór zwrotny pozwala zabezpieczyć przedostaniem się do mikrokanaliazacji jakichkolwiek płynów czy gazów. Znajduje zastosowanie przy łączeniu mikrokanalizacji o innym...

Złączka redukcyjna mikrokanalizacji światłowodowych - RF-MKZ-R

Złączka redukująca mikrorurek mikrokanalizacji światłowodowych służy do łączenia ze sobą dwóch mikrorurek o różnej średnicy i grubości. Do łączenia nie są potrzebne żadne specjalistyczne narzędzia. Złączka wytrzymuje wielokrotne łączenie, nawet do 10 razy i nie traci przy tym żadnych właściwości ani szczelności. Złączki pracują przy 15 BAR ciśnienia,...

Złączka prosta mikrokanalizacji światłowodowych - RF-MKZ-P

Złączka prosta mikrorurek mikrokanalizacji światłowodowych służy do łączenia ze sobą dwóch mikrorurek o tej samej średnicy i grubości. Do łączenia nie są potrzebne żadne specjalistyczne narzędzia. Złączka wytrzymuje wielokrotne łączenie, nawet do 10 razy i nie traci przy tym żadnych właściwości ani szczelności. Złączki pracują przy 15 BAR ciśnienia, ale...

Wdmuchiwarka kabli światłowodowych w mikrokanalizacje dla zastosowań FTTH - RF-BLW-MLTFLW

Wdmuchiwarka kabli światłowodowych w mikrokanalizacje dla zastosowań FTTH - RF-BLW-MLTFLW Właściwości: Design przyjazny użytkownikowi Stalowa konstrukcja Ochrona stalowa prowadnic łańcuchowych Wydajne wdmuchiwanie kabli światłowodowych Prędkość wdmuchiwania do 80m/min Dystans do 10km Silne i kompaktowe rozwiązanie Obudowa z elementów stalowych i...

Wdmuchiwarka kabli światłowodowych w mikrokanalizacje dla zastosowań FTTH - RF-BLW-PWRFLW

Wdmuchiwarka kabli światłowodowych w mikrokanalizacje dla zastosowań FTTH - RF-BLW-PWRFLW Właściwości: Design przyjazny użytkownikowi Stalowa konstrukcja Ochrona stalowa prowadnic łańcuchowych Wydajne wdmuchiwanie kabli światłowodowych Prędkość wdmuchiwania do 80m/min Dystans do 10km Silne i kompaktowe rozwiązanie Obudowa z elementów stalowych i...

Wdmuchiwarka kabli światłowodowych w mikrokanalizacje dla zastosowań FTTH - RF-BLW-MINFLW

Wdmuchiwarka kabli światłowodowych w mikrokanalizacje dla zastosowań FTTH - RF-BLW-MINFLW Właściwości: Design przyjazny użytkownikowi Stalowa konstrukcja Ochrona stalowa prowadnic łańcuchowych Duże, łatwe do użytku uchwyty Oznacznik siły pchającej Wydajne wdmuchiwanie kabli światłowodowych Prędkość wdmuchiwania do 100m/min Dystans do 3.5km Wbudowany...

Wdmuchiwarka kabli światłowodowych w mikrokanalizacje dla zastosowań FTTH - RF-BLW-MCRFLW

Wdmuchiwarka kabli światłowodowych w mikrokanalizacje dla zastosowań FTTH Właściwości: Unikatowa technologia ochronna - wdmuchiwanie kabla automatycznie zatrzyma się kiedy wdmuchiwane włókno światłowodowe napotka opór Zatrzymanie pracy maszyny także w przypadku wykrycia zgięcia włókna światłowodowego Zatrzymanie maszyny w przypadku przekroczenia...

Wiązka mikrorurek grubościenna mikrokanalizacji światłowodowych RF-MKKS-2

Wiązka 2 mikrorurek grubościennych w pogrubionej otulinie o przekroju kwadratu może być przeznaczona do uzupełniania istniejącej kanalizacji pierwotnej o mikrokanalizację światłowodową lub do bezpośredniego układania mikrokanalizacji w ziemi. Istnieje możliwość dowolnej konfiguracji i budowy wiązek mikrorurek mikrokanalizacji światłowodowej zgodnie z wymaganiami i potrzebami...

Wiązka mikrorurek grubościenna mikrokanalizacji światłowodowych RF-MKKS-4

Wiązka 4 mikrorurek grubościennych w pogrubionej otulinie o przekroju kwadratu może być przeznaczona do uzupełniania istniejącej kanalizacji pierwotnej o mikrokanalizację światłowodową lub do bezpośredniego układania mikrokanalizacji w ziemi. Istnieje możliwość dowolnej konfiguracji i budowy wiązek mikrorurek mikrokanalizacji światłowodowej zgodnie z wymaganiami i potrzebami...

RFoG ®Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie ma charakter informacyjny.
Wszystkie nazwy handlowe i produktów w tej publikacji są zastrzeżone dla ich właścicieli.
Używanie ich nie powinno być uważane za naruszenie praw właściciela, a jedynie potwierdzenie ich dobrej jakości.